Name : QUANG TUÂN

Email : quangtuan.dnhp@gmail.com

Address : 18 Tôn Đản Hải phòng

Phone : 0903409367

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu điện Hải Phòng