CẢM TÁC THĂM HỎI

Tấm hình ai chụp thế mà hay
Kỷ niệm năm xưa quý thế này
Vương vấn tình thơ mùa phượng ấy
Doanh nhân - Điện lực thắm duyên đây!!!
 
CẢM TÁC THĂM HỎI
( Họa thơ hai bác Thiện - Hồng)
Hai bác thăm nhau ốm yếu à?
Đượm tình thắm nghĩa rộn hoà ca
O Hồng ướm hỏi anh đau khớp?
Cụ Thiện mỉm cười tớ sướt da
"Văn hoá doanh nhân "còn nhớ lắm
"Hội thơ điện lực "chẳng quên mà
Mùa hoa Phượng đỏ từ năm ấy
Xướng hoạ chung vui thú tuổi già!
                         6/5/2017
                Trần Quang Tuân
 
BÀI XƯỚNG
 
HỎI THĂM BÁC HỒ THIỆN
Bác Thiện mấy hôm bị ốm à?
Thảo nào chẳng thấy xướng thơ ca
Nghe đồn cột sống đau nhiều lắm
Lại bảo chân tay nhức quá mà!
Có lẽ tuổi cao sinh thoái hoá
Hay là sức yếu bị viêm da?
Cố lên mươi tuổi cho viên mãn
Còn họa Đường Thi vui cảnh già!
Hông Nguyễn - CLB Thơ VHDN HP
 
 
BÀI HỌA
 
BÀ LANG NGHỆ
Hồng Nguyễn đến thăm tớ đấy à ?
Phong bì dày cộp rặt thi ca
Thuốc này không trị đau xương cốt
Thì cũng điều hòa thêm mát da
Từ bữa đọc thơ còn nhức lắm
Đến nay ngồi máy thấy êm mà
Cảm ơn phương thuốc bà lang Nghệ
Bổ khí thông kinh bệnh muốn già !
                          5-5-2017
   Hồ Văn Thiện - CLB Thơ ĐIỆN VIỆT NAM
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24982','nuig0s5o3opkrpvld2dtoqd1p5','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-19 02:58:31','/a306712/cam-tac-tham-hoi.html')