HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT

HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT

Tắt đèn để bật sáng tương lai

Tiết kiệm chung tay phải kéo dài

Thiết bị trong nhà đừng lãng phí

Điện năng doanh nghiệp chớ hoang xài

Môi trường biến hoá gây ô nhiễm

Khí hậu đổi thay khiến hoạ tai

Hưởng ứng một giờ trên trái đất

Hãy vì cuộc sống của ngày mai

                       Trần Quang Tuân