GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT

 
GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 
  ( Khoán thủ, bát vĩ vần " ân")
 
XIN nhập Thơ Đường giữa tiết xuân
CHÀO mừng tất cả các thi nhân
HỘI đan kết nối  hương thơm nhận
THƠ ước giao lưu trái ngọt cần
ĐƯỜNG gửi tứ hay hoà điệu chuẩn
LUẬT trao ý đẹp trải tình thân
MẾN dâng cảm xúc tràn vô tận
YÊU hội chung vui muốn góp phần
       23.03.2017 -  Trần Quang Tuân
 
 
BÀI HỌA
 

GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

  ( Khoán thủ, bát vĩ vần " ân")

XIN vào Chi Hội giữa mùa xuân

CHÀO đón thấy toàn bậc chính nhân

HỘI thể chuyên sâu thông mới  nhận

THƠ dòng bác học giỏi sao cần

ĐƯỜNG thi chặt chẽ ngôn từ ẩn

LUẬT lệ rõ ràng ý tứ thân

MẾN mộ dành cho là bất tận

YÊU nên gia nhập góp thêm phần…

                Lê Trường Hưởng

 

GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

  ( Khoán thủ, bát vĩ vần " ân")

 XIN vào nhập hội tiết sang xuân                                       

CHÀO đón hân hoan các quý nhân

HỘI nhập tứ đưa lời đẹp nhận

THƠ trao tình gửi ý hay cần

ĐƯỜNG thi bác học xưa nay chuẩn

LUẬT ấy uyên thâm mãi kết thân

MẾN nhớ duyên thơ trào bất tận

YÊU làng tiếng vọng gợi thêm phần

                             Đỗ Thị Bích Thủy

Xóa
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI SINH HOẠT CLB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

  ( Khoán thủ, bát vĩ vần " ân")

 Chị Chúc mừng Quang Tuân gía nhập Hội thơ Đường luật HP. Chúc em luôn “vẹn cả đôi đường” nhé .

 XIN vào nhập hội tiết sang xuân                                        

CHÀO đón hân hoan các quý nhân

HỘI nhập tứ đưa lời đẹp nhận

THƠ trao tình gửi ý hay cần

ĐƯỜNG thi bác học xưa nay chuẩn

LUẬT ấy uyên thâm mãi kết thân

MẾN nhớ duyên thơ trào bất tận

YÊU làng tiếng vọng gợi thêm phần

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY

......

Chào chị Đỗ Thị Bích Thuỷ!

Cảm ơn chị đến thăm chia sẻ động viên chúc mừng em đã tham gia clb thơ Đường Luật HP, và tặng bài thơ hoạ hay.

Chúc chị luôn khoẻ vui thơ hay gặp nhiều may mắn

 

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

Lê Trường Hưởng

24/03/2017 14:35:26

Góp bài họa với anh Quang Tuân

GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

  ( Khoán thủ, bát vĩ vần " ân")

XIN vào Chi Hội giữa mùa xuân

CHÀO đón thấy toàn bậc chính nhân

HỘI thể chuyên sâu thông mới  nhận

THƠ dòng bác học giỏi sao cần

ĐƯỜNG thi chặt chẽ ngôn từ ẩn

LUẬT lệ rõ ràng ý tứ thân

MẾN mộ dành cho là bất tận

YÊU nên gia nhập góp thêm phần…

Lê Trường Hưởng

.....

Chào bác Lê Trường Hưởng!

Cảm ơn bác đến thăm tặng bài thơ hoạ hay , rất mong luôn được giao lưu cùng bác. Chúc bác luôn vui khoẻ hạnh phúc thơ hay

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Quang Tuân

GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

  ( Khoán thủ, bát vĩ vần " ân")

 

XIN vào Chi Hội giữa mùa xuân

CHÀO đón thấy toàn bậc chính nhân

HỘI thể chuyên sâu thông mới  nhận

THƠ dòng bác học giỏi sao cần

ĐƯỜNG thi chặt chẽ ngôn từ ẩn

LUẬT lệ rõ ràng ý tứ thân

MẾN mộ dành cho là bất tận

YÊU nên gia nhập góp thêm phần…

 

Lê Trường Hưởng

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY

GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

 

Bài họa

GIA NHẬP HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT 

  ( Khoán thủ, bát vĩ vần " ân")

 Chị Chúc mừng Quang Tuân gía nhập Hội thơ Đường luật HP. Chúc em luôn “vẹn cả đôi đường” nhé .

 XIN vào nhập hội tiết sang xuân                                       

CHÀO đón hân hoan các quý nhân

HỘI nhập tứ đưa lời đẹp nhận

THƠ trao tình gửi ý hay cần

ĐƯỜNG thi bác học xưa nay chuẩn

LUẬT ấy uyên thâm mãi kết thân

MẾN nhớ duyên thơ trào bất tận

YÊU làng tiếng vọng gợi thêm phần

 

ĐỖ THỊ BÍCH THỦY

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'24982','ben0tn679psetcbjejh3moudn5','0','Guest','0','54.224.166.141','2018-09-19 02:19:25','/a306154/gia-nhap-hoi-tho-duong-luat.html')