NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN

NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN

      ( Bát vĩ vần "anh")

Tượng đài hào khí ngút cao xanh

Nữ tướng uy nghi trấn giữ lành

Đeo kiếm ngăn thù trông dũng mãnh

Thả hồn ngắm cảnh toát hình thanh

Cuồng phong lắm bận thường vòng tránh

Bão tố bao phen chẳng dám hành

Đất Cảng ngày càng thêm vững mạnh

Tự hào trang sử mãi ghi danh

                      Trần Quang Tuân

( Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Mùi đã mở tứ cho bài thơ này)

http://baotintuc.vn/van-hoa/le-hoi-truyen-thong-tri-an-cong-duc-nu-tuong-le-chan-20170304101600971.htm

 

BÀI HỌA

    KHÍ PHÁCH LÊ CHÂN
Lê Chân lồng lộng dưới trời xanh
Lẫm liệt, oai phong giữ đất lành
Về viêng nhiêu nơi - nhiều gái lịch
Tới thăm lắm chốn - lắm trai thanh
Ra tay vung kiếm thôi Tầu hãm
Quyết chí xả thân hết Giặc hành
Khí phách của Bà luôn chói sáng
Tỏ ngời trang sử mãi lừng danh!
                  Đào Nguyên Lịch
 
    NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN
         ( Bát vĩ vần "anh")

Sừng sững giữa trời cao ngắt xanh
Oai phong lẫm liệt lại hiền lành
Kiếm đeo vóc dáng càng thêm mạnh
Giáp mặc hình hài vẫn thoát thanh
Khai khẩn đất hoang vang trận đánh
Diệt trừ lũ giặc rộn quân hành
“Hải Tần phòng thủ” ngời quang cảnh
Nữ Tướng Lê Chân thật xứng danh !

                            Lê Trường Hưởng

Trần Quang Tuân

Phúc đáp

Le Thanh Klaus
05/03/2017 20:12:00
CHÚC MỪNG
Xin chúc mừng những bài thơ hay ! Chúc anh Trần Quang Tuân cuối tuần vui !
.......
Chào chị Trần Lệ Thành!
Cảm ơn chị đến thăm chia sẻ động viên, chúc chị luôn khoẻ vui hạnh phúc sáng tác nhiều thơ hay nhé

Trần Quang Tuân

Phúc đáp

Lê Trường Hưởng
05/03/2017 15:15:48
Cảm ơn anh Trần Quang Tuân
NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN
      ( Bát vĩ vần "anh")
Sừng sững giữa trời cao ngắt xanh
Oai phong lẫm liệt lại hiền lành
Kiếm đeo vóc dáng càng thêm mạnh
Giáp mặc hình hài vẫn thoát thanh
Khai khẩn đất hoang vang trận đánh
Giệt trừ lũ giặc rộn quân hành
“Hải Tần phòng thủ” ngời quang cảnh
Nữ Tướng Lê Chân thật xứng danh !
 
Lê Trường Hưởng
.......
Chào bác Lê Trường Hưởng!
Cảm ơn bác đến thăm tặng bài thơ hoạ hay, chúc bác luôn khoẻ vui thơ hay và vạn sự như ý

Le Thanh Klaus

CHÚC MỪNG

Xin chúc mừng những bài thơ hay ! Chúc anh Trần Quang Tuân cuối tuần vui !

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Trần Quang Tuân

NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN

      ( Bát vĩ vần "anh")

Sừng sững giữa trời cao ngắt xanh

Oai phong lẫm liệt lại hiền lành

Kiếm đeo vóc dáng càng thêm mạnh

Giáp mặc hình hài vẫn thoát thanh

Khai khẩn đất hoang vang trận đánh

Giệt trừ lũ giặc rộn quân hành

“Hải Tần phòng thủ” ngời quang cảnh

Nữ Tướng Lê Chân thật xứng danh !

 

Lê Trường Hưởng

Trần Quang Tuân

Phúc đáp

Nguyên Lịch

05/03/2017 07:38:20

Bài họa:

KHÍ PHÁCH LÊ CHÂN

 

Lê Chân lồng lộng dưới trời xanh

Lẫm liệt, oai phong giữ đất lành

Về viêng nhiêu nơi - nhiều gái lịch

Tới thăm lắm chốn - lắm trai thanh

Ra tay vung kiếm thôi Tầu hãm

Quyết chí xả thân hết Giặc hành

Khí phách của Bà luôn chói sáng

Tỏ ngời trang sử mãi lừng danh!

.........

Chào anh Đào Nguyên Lịch!

Cảm ơn anh đến thăm tặng bài thơ hoạ rất nhanh và hay

chucs anh ngày chủ nhật khoẻ vui hạnh phúc

Nguyên Lịch

Bài họa:

KHÍ PHÁCH LÊ CHÂN

 

Lê Chân lồng lộng dưới trời xanh

Lẫm liệt, oai phong giữ đất lành

Về viêng nhiêu nơi - nhiều gái lịch

Tới thăm lắm chốn - lắm trai thanh

Ra tay vung kiếm thôi Tầu hãm

Quyết chí xả thân hết Giặc hành

Khí phách của Bà luôn chói sáng

Tỏ ngời trang sử mãi lừng danh!