ĐƯỜNG LÊN YÊN TỬ

 
ĐƯỜNG LÊN YÊN TỬ
 
Sương phủ khói mờ đỉnh núi Yên
Giải oan suối ngọc trút ưu phiền
Rừng thông gió hát vang lời Phật
Rặng trúc mây chen quyện dấu Tiên
Đến chốn Vua Trần dời cõi tạm
Về nơi Hoàng Đế lập am thiền
Gập ghềnh bậc đá thong dong bước
Chuông thỉnh Chùa Đồng tiếng vọng thiên
 
                                 Trần Quang Tuân
 
BÀI XƯỚNG
 
 ĐƯỜNG LÊN YÊN TỬ
Mịt mờ sương trắng phủ non Yên
Suối ngọc hương dâng gột bụi phiền
Ngõ trúc đưa người sang đất Phật
Đường tùng đón khách đến thềm Tiên
Rừng sâu cổ thụ nghe trần thế
Núi dựng thang mây bắc nẻo thiền
Mỗi bước đá chen lòng chợt rộng
Chuông chùa một tiếng cả trời riêng.
                    Đông Phong, xuân 2016