ƠN TỔ TIÊN

 

        ƠN TỔ TIÊN
(Tung hoành trục khoán -Bát vĩ vần "inh")
TỔ       ấm yêu thương nặng nghĩa tình
CÔNG  ơn trời biển mẹ cha sinh
TÔNG  trao tri thức vươn lên đỉnh
ĐỨC    gửi tâm hồn rợp ánh linh
THIÊN  cổ giang sơn xây ổn định
NIÊN    nay bờ cõi giữ yên bình
THỊNH  sang phú quý luôn mong lĩnh

TỬ HIẾU TÔN HIỀN VẠN ĐẠI VINH

                            Trần Quang Tuân

BÀI HỌA

  CÔNG ƠN TIÊN TỔ
(Tung hoành trục khoán - Bát vĩ vận "inh")
ĐỨC sáng yêu thương nghĩa với tình
THỪA công dưỡng dục trọng ân sinh
TIÊN Rồng cất cánh đang vươn đỉnh
TỔ nghiệp trụ yên mãi tỏa linh
THIÊN địa giang san ghi cố định
NIÊN thời bờ cõi giữ an bình
THỊNH cường dân nước, đời minh chính
PHÚC ẤM NHI TÔN BÁCH THỌ VINH

               1-2017 Đinh Hiểu Khác

Trần Quang Tuân

Bài hoạ

Đinh Hiểu Khác

12/01/2017 11:27:10

Họa thơ

CÔNG ƠN TIÊN TỔ
(Tung hoành trục khoán - Bát vĩ vận "inh")
ĐỨC sáng yêu thương nghĩa với tình
THỪA công dưỡng dục trọng ân sinh
TIÊN Rồng cất cánh đang vươn đỉnh
TỔ nghiệp trụ yên mãi tỏa linh
THIÊN địa giang san ghi cố định
NIÊN thời bờ cõi giữ an bình
THỊNH cường dân nước, đời minh chính
PHÚC ẤM NHI TÔN BÁCH THỌ VINH
ĐHK   1-2017

Chào bác Trần Quang Tuân, ghé thăm trang bác, đáp lễ; Bài thơ của bác hay và KHÓ, nhưng cũng liều Họa vui với bác, dựa theo Câu cổ:
     ĐỨC THỪA TIÊN TỔ THIÊN NIÊN THỊNH
     PHÚC ẤM NHI TÔN BÁCH THỌ VINH
(Nghĩa là: Nghìn năm thịnh Tổ Tiên xưa tích đức, Trăm đời vinh con cháu được hưởng phúc ấm)

.....

Chào bác Đinh Hiểu Khác!

Cảm ơn bác đến thăm tặng bài hoạ thật tuyệt vời, 

Thật vậy, ngày xưa các cụ ta để lại cho con cháu rất nhiều câu đối hay , ý nghĩa cũng nhằm giáo dục lớp con cháu nhớ đến tổ tiên, uống nước phải nhớ nguồn đúng không bác .Chúc bác luôn dồi dào sức khoẻ tràn ngập niềm vui hạnh phúc 

( Em có hay giao lưu với anh Phạm Quốc Khánh trước là PGĐ sở kế hoạch đầu tư Nam Định đã nghỉ hưu,  hiện đang là chủ tịch clb thơ Việt nam tỉnh Nam Định , và anh Đinh Dưỡng chủ tịch clb thơ huyện Xuân trường nữa không biết bác có hay giao lưu với các anh ấy không? )

 

Đinh Hiểu Khác

Họa thơ

CÔNG ƠN TIÊN TỔ
(Tung hoành trục khoán - Bát vĩ vận "inh")
ĐỨC sáng yêu thương nghĩa với tình
THỪA công dưỡng dục trọng ân sinh
TIÊN Rồng cất cánh đang vươn đỉnh
TỔ nghiệp trụ yên mãi tỏa linh
THIÊN địa giang san ghi cố định
NIÊN thời bờ cõi giữ an bình
THỊNH cường dân nước, đời minh chính
PHÚC ẤM NHI TÔN BÁCH THỌ VINH
ĐHK   1-2017

Chào bác Trần Quang Tuân, ghé thăm trang bác, đáp lễ; Bài thơ của bác hay và KHÓ, nhưng cũng liều Họa vui với bác, dựa theo Câu cổ:
     ĐỨC THỪA TIÊN TỔ THIÊN NIÊN THỊNH
     PHÚC ẤM NHI TÔN BÁCH THỌ VINH
(Nghĩa là: Nghìn năm thịnh Tổ Tiên xưa tích đức, Trăm đời vinh con cháu được hưởng phúc ấm)