THẦY THUỐC CHÂN CHÍNH

By QUANG TUÂN

Chúc các thầy thuốc thực hiện tốt lời giáo huấn của Hải Thượng Lãn Ông
 “Nhân - Minh - Đức - Trí - Lượng - Thành - Khiêm - Cần”

More...

PHUKET THÁI LAN

By QUANG TUÂN

Du thăm Phuket nước chùa vàng
Đảo ngọc thiên đường của Thái Lan

More...

MỪNG XUÂN SANG

By QUANG TUÂN

CHÚC năm Đinh Dậu mọi hanh thông
TẾT   ước thi nhân được ấm lòng

More...

HOA HẬU DOANH NHÂN

By QUANG TUÂN

Đẹp lắm ! Khuôn trăng nở nụ cười
Nồng nàn rực rỡ đoá hoa tươi

More...

CHÚC MỪNG DONALD TRUMP

By QUANG TUÂN

Chúc mừng tỉ phú Donald Trump
Ngài nhậm chức rồi nức tiếng tăm

More...

TẾT NGUYÊN TIÊU

By QUANG TUÂN

Trung tâm văn hoá đón nguyên tiêu
Xướng hoạ thi nhân đến thật nhiều

More...

HƯƠNG XUÂN

By QUANG TUÂN

VẠN lời tốt đẹp tiếp nghinh tân
 

More...

ƠN TỔ TIÊN

By QUANG TUÂN

TỔ ấm yêu thương nặng nghĩa tình
CÔNG ơn trời biển mẹ cha sinh

 

More...

NHỚ MẸ

By QUANG TUÂN

Ngày mai đến giỗ mẹ rồi
Con thương con nhớ suốt đời mẹ ơi!

More...

TÌNH XUÂN

By QUANG TUÂN

Tí tách mưa XUÂN lộc ngất ngây

XUÂN sang chồi nụ ngập tràn đầy

More...